Relationel Koordinering

Relationel koordinering & ledelse

 

Relationel koordinering er en evidensbaseret teori om medarbejdernes koordinering i komplekse og tværgående arbejdsprocesser

 

Relationel koordinering handler om hvordan frontlinjemedarbejdere i den offentlige sektor bliver dygtigere til at samarbejde om kerneopgaven på tværs af faggrænser, afdelinger og sågar organisationer. Det handler om at medarbejderne integrerer egen opgaveløsning i den store opgaveløsning. Ingen tvivl om, at såvel medarbejdere som ledere i den offentlige sektor sætter en ære i producere kernevelfærd af høj kvalitet. Men vi oplever at mange offentlige organisationer er under voldsomt pres – den offentlige sektor skal producere mere, servicere flere, øge kvaliteten og alt sammen med færre ressourcer. Resultatet er stressede medarbejdere og ikke mindst ledere, som finder sig selv i et vedvarende krydspres mellem borgere, medarbejdere, og politikere.

 

Arbejdspresset er blevet et grundvilkår i den offentlige sektor, og desværre ser vi at løsning af kerneopgaven bliver berørt af dette. Dette er utilfredsstillende for såvel ledere som medarbejdere. En gennemgående årsag til stress hos medarbejdere er ofte manglende sammenhæng mellem jobkrav og egen indflydelse.

 

Hvad kan relationel koordinering?

Med relationel koordinering er det muligt, at øge produktiviteten, kvaliteten af kerneopgaven samt medarbejdernes arbejdsglæde. Alt sammen uden at der skal tilføres yderligere ressourcer. Det er fordi, at relationel koordinering gør op med ”silo tænkning” i organisationer. Med relationel koordinering udvikles organisationen fra vertikal opgaveløsning til horisontal. Teorien er central for praktisk ledelse og organisering, og dens effekt i relation til øget produktivitet, kvalitet og arbejdsglæde er dokumenteret. Relationel koordinering stiller krav til at tænke anderledes om kerneopgaven og de arbejdsprocesser som omgiver den. Business Akademi vil være jeres samarbejdspartner i jeres arbejde med relationel koordinering. Vi faciliterer udviklingsprocessen i tæt dialog med jer. Medarbejderne er nemlig en afgørende del af løsningen når der arbejdes med relationel koordinering - for vi er ikke eksperter i jeres organisation, det er i.

 

Som leder er det afgørende, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter derfor fokus på ledelse som fag og din adfærd og kommunikation som leder. Vi arbejder med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur. Og vi arbejder med mulighederne i forskellige perspektiver på organisationsudvikling, strategisk udvikling og forandringsledelse.

 

Indhold

I kommer til at arbejde med jeres lederrolle og jeres ledelsesmæssige og relationelle færdigheder. I lærer, hvordan i bliver mere tydelig i jeres kommunikation med henblik på bedre relationel koordinering i praksis. Kurset giver jer:

 

  • Indsigt i teorien om Relationel koordinering.
  • Indsigt i de 7 dimensioner som fremmer det tværfaglige samarbejde.
  • Identificering af arbejdsprocesser som egner sig til relationel ledelse.
  • Øget bevidsthed om dig selv og din rolle som relationel-leder.
  • Redskaber, der styrker dig i din koordinering og kommunikation med andre.
  • Redskaber til koordinering og kommunikation i arbejdsprocesser, som går på tværs af faglige funktion, afdelinger og organisationer.
  • Forståelse for egen organisation og hvordan omverdens relationer kan iagttages og forstås i forhold til relationel koordinering.
  • Hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser kan designes i overensstemmelse med teorien om Relationel koordinering.

 

Formål

Formålet er at skærpe de kursisternes opmærksomhed omkring og forståelse af Relationel koordinering i praksis. Håndtering, koordinering og kommunikation af tværfaglige arbejdsprocesser.

 

Information om kurset

 

Kurset kan tilrettelægges enten som et 1-dags introduktionskursus til relationel koordinering eller som et udvidet 3-dags kursus for ledere og nøglemedarbejdere. Læs mere i vores pjece om relationel koordinering - klik her.

 

Arbejdsform

Vi arbejder ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

 

På kurset "Relationel koordinering” arbejder vi praksis- og procesorienteret, hvor der veksles mellem undervisning og inddragelse af jer som deltagere, med individuel og fælles refleksion med udgangspunkt i cases. I vil som deltagere blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

 

Litteratur

Deltagerne får udleveret kompendium med aktuel og relevant litteratur. Dette er inkluderet i prisen.

 

Forskning i relationel koordinering

Vi tilbyder forskningsbaseret undervisning i relationel koordinering i samarbejde med Aalborg Universitet og Brandeis University. Vil du læse mere, så klik her.

 

 

Forstå Relationel koordinering på 3 minutter: Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i ældreplejen, men kan med fordel overføres til uddannelsesinstitutioner eller sygehuse.

 

Center for Sociologisk Analyse I Business Akademi I Nytorv 3 DK-9000 I Tlf. 77 340 445 I Info@businessakademi.d