Projektledelse

Projektstyring – metoder og værktøjer

 

At være projektleder indebærer, at man har det overordnede ansvar, og har rollen med at analysere, planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. Samtidig indebærer rollen, at man kan lede og understøtte processerne i projektgruppen. Disse udfordringer giver modulet dig redskaberne til at løse, så du og din virksomhed bliver bedre rustet til kommende projekter og dermed mere effektive og konkurrencedygtige.

 

 

Indhold

 

 • Projektarbejdsformen - typer af opgaver og projekter i virksomheden.
 • Projektets faser - processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projektet.
 • Situationsanalyse - det forretningsmæssige, organisatoriske og tekniske grundlag for projektet.
 • Projektorganisering - hvordan opbygges en effektiv organisation omkring projektet.
 • Strukturering af projektet - idégenerering, faseopdeling og milepæle.
 • Krav- og produktspecifikation.
Planlægning - herunder netværksanalyser, Gantt-planer og ressourceplanlægning.
 • Projektets økonomi, kalkulation, budgettering og omkostningsstyring.
 • Projektet som investering herunder økonomisk vurdering af projekter.
 • Projektstyring - opfølgning på resultat, økonomi, ressourceforbrug.
 • Projektlederrollen
 • Kommunikation og mødeledelse i projekter.
 • Projektets dokumentation - styringsdokumenter, systematisk opsamling af erfaringer.
 • Agil projektledelse og fast track projekter.


 

Formål

 

Formålet er at give kursisternes en samlet opkvalificering og professionalisering af deltagernes projektlederfærdigheder, således at projektlederen kan skabe de ønskede resultater for projekter. At give de studerende overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde samt give det teoretiske grundlag for at arbejde effektivt som projektleder og -deltager.

 

 

.

 

Information om kurset

 

Kurset kan tilrettelægges enten som et 1-dags introduktionskursus til projektledelse eller som et udvidet 3-dags kursus for ledere og nøglemedarbejdere.

 

Arbejdsform

Vi arbejder ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

 

På kurset "Projektledelse” arbejder vi praksis- og procesorienteret, hvor der veksles mellem undervisning og inddragelse af jer som deltagere, med individuel og fælles refleksion med udgangspunkt i cases. I vil som deltagere blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

 

Litteratur

Kompendier, bøger og andet undervisningsmateriale er inkluderet i prisen. Deltagerne får udleveret bogen "Projektstyring - teori og praksis" som er gennemgående littereatur på kurset.

 

 

 

 

Center for Sociologisk Analyse I Business Akademi I Nytorv 3 DK-9000 I Tlf. 77 340 445 I Info@businessakademi.d