Ledelse i praksis

Ledelse i praksis

 

Som leder er det afgørende, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter derfor fokus på ledelse som fag og din adfærd og kommunikation som leder. Vi arbejder med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur. Og vi arbejder med mulighederne i forskellige perspektiver på organisationsudvikling, strategisk udvikling og forandringsledelse.

 

Som leder

Får du indsigt i, hvordan du bliver mere klar i din kommunikation med andre.

Bliver du i stand til at nedsætte risikoen for unødige konflikter.

Bliver du mere effektiv i dit lederskab.

 

Indhold

Du kommer til at arbejde med din lederrolle og dine ledelsesmæssige og kommunikative færdigheder. Du lærer, hvordan du bliver mere tydelig i din kommunikation og opnår større gennemslagskraft. Uddannelsen giver dig:

 

  • Indsigt i forskellige ledelsesteorier.
  • Øget bevidsthed om dig selv og din rolle som leder.
  • Redskaber, der styrker dig i din kommunikation med andre.
  • Redskaber til at læse og forstå andre mennesker 
træning i at skabe en god dialog.
  • Forståelse for egen organisation og dens omverdens relationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, herunder i særdeleshed i forhold til et komplekst organisationsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring.
  • Hvordan strategisk ledelse og styring af organisationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser.
  • Hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst.

 

Formål

Formålet er at skærpe kursisternes opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation.

Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af de interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med vilkår for strategisk ledelse og styring i egen organisation.

Information om kurset

 

Kurset kan tilrettelægges enten som et 1-dags introduktionskursus til "Ledelse i praksis" eller som et udvidet 3-dags kursus for ledere og nøglemedarbejdere.

 

Arbejdsform

Vi arbejder ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

 

På kurset "Ledelse i praksis” arbejder vi praksis- og procesorienteret, hvor der veksles mellem undervisning og inddragelse af jer som deltagere, med individuel og fælles refleksion med udgangspunkt i cases. I vil som deltagere blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

 

Litteratur

Kompendier, bøger og andet undervisningsmateriale er inkluderet i prisen. Deltagerne får udleveret bogen "Ledelse i praksis" som er den gennemgående littereatur på kurset.

 

 

 

 

Center for Sociologisk Analyse I Business Akademi I Nytorv 3 DK-9000 I Tlf. 77 340 445 I Info@businessakademi.d