LEAN ledelse

Information om kurset

 

Kurset kan tilrettelægges enten som et 1-dags introduktionskursus til Lean ledelse eller som et udvidet 3-dags kursus for ledere og nøglemedarbejdere.

 

Arbejdsform

Vi arbejder ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

 

På kurset "Lean ledelse” arbejder vi praksis- og procesorienteret, hvor der veksles mellem undervisning og inddragelse af jer som deltagere, med individuel og fælles refleksion med udgangspunkt i cases. I vil som deltagere blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

 

Litteratur

Kompendier, bøger og andet undervisningsmateriale er inkluderet i prisen. Deltagerne får enten udleveret bogen "Offentlig LEAN" eller "LEAN - implementering i danske virksomheder" som er gennemgående littereatur på kurset.

Lean ledelse

 

 

Lean ledelse er udviklet til systematisk at minimere spild, sikre en effektiv produktion og skabe et flow med lavest mulig gennemløbstid. En succesfuld implementering af Lean kræver fokusering på strømlinede processer og vil optimere produktioner og processer, som kan give dig konkurrencemæssige fordele. Lean ledelse i praksis giver dig indsigt i principper og værktøjer bag ledelsesformen, og du lærer at kunne vurdere, analyse og gennemføre en Lean proces.

 

Indhold

 

 • Forståelse for, hvad forretningsprocesser er, og hvordan du kan arbejde med at forbedre dem ved at fjerne spild og fokusere på det, der skaber værdi.
 • Lean værdier og kultur
 • Lean principper, værktøjer, teknikker og metodeapparat
 • Kendskab og forståelse for spildtyper
 • Praktisk ”Hands On” træning i Lean værktøjer
 • Facilitering af værdistrømsanalyse
 • PDCA, 5S, VSM, Gemba, Root Cause
 • Standardisering
 • Facilitering af tavlemøder
 • Lean lederens roller og redskaber til praktisering af Lean ledelse
 • Forandringsledelse
 • Momentum i Lean initiativet
 • Hjemtag gevinsten
 • Redskaber til fastholdelse af den gode lean proce

 

Som leder

 

 • Du lærer, hvordan du som leder kan drive og facilitere leanprocesser og -filosofier
 • Bliver du bevidst om, hvordan du optimerer virksomhedens processer og minimerer spild.
 • Du lærer at anvende værktøjer til at gennemføre Lean
 • Får du redskaber til at analysere og kvantificere problemer i en virksomhed.
 • Får du forståelse for, hvordan du skaber et godt team som fundament for leanarbejdet.
 • Du får indsigt i, hvordan man kan øge medarbejdertilfredshed
 • Du får indsigt i, hvordan du bedst muligt håndterer forandringsledelse
 • Du får et kendskab til begreberne i Lean
 • Du får en indsigt i at anvende belønning, visualisering, mål- og resultatstyring

 

 

 

 

Center for Sociologisk Analyse I Business Akademi I Nytorv 3 DK-9000 I Tlf. 77 340 445 I Info@businessakademi.d