Forandringsledelse

Forandringsledelse

 

 

Kom på kursus i forandringsledelse og holdningsmobilisering og lær, hvordan du hurtigere får skabt bevægelse i din organisation – og lær, hvordan du som leder eller projektleder bliver bedre til at mindske modstand og skabe ny motivation og energi i din organisation.

 

Forandringsledelse er blevet en central opgave i en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse. Hvis forandringer er et vilkår, er ledelsesopgaven så at styre forandringer i mål eller at lede mennesker?

 

Indhold

Vi ser på forandringsteoriernes forskellige aspekter, vinkler og svar i en afsøgning af den ledelsesopgave det er at lede forandringsprocesser og udvikle organisationer, der kan understøtte og rumme forandringspotentialet i organisationen.

 

Vi vil på modulet forholde os til følgende temaer:

 

  • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser
  • Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder
  • Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer samt ledelsesmuligheder i forandringsprocesser

 

Formål

At du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af forandringsledelse.

 

Information om kurset

 

Kurset kan tilrettelægges enten som et 1-dags introduktionskursus til forandringsledelse eller som et udvidet 3-dags kursus for ledere og nøglemedarbejdere.

 

Arbejdsform

Vi arbejder ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

 

På kurset "Forandringsledelse” arbejder vi praksis- og procesorienteret, hvor der veksles mellem undervisning og inddragelse af jer som deltagere, med individuel og fælles refleksion med udgangspunkt i cases. I vil som deltagere blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

 

Litteratur

Kompendier, bøger og andet undervisningsmateriale er inkluderet i prisen. Deltagerne får udleveret bogen "Forandringsledelse" som er den gennemgående littereatur på kurset.

 

 

 

Center for Sociologisk Analyse I Business Akademi I Nytorv 3 DK-9000 I Tlf. 77 340 445 I Info@businessakademi.d